logo

Този урок е специално разработен за ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД!

Обученията "Merchandising and shelving standards" са разработени специално за “Henkel Adhesive Technologies Bulgaria” върху спецификите на DIY (" D o it yourself"/Направи си сам) пазара в България, като са изведени отделно стандартите за Modern Trade / модерна търговия от тези на Traditional Trade / традиционна търговия. Обученията са изпълнени с много богат снимков и фактологичен материал събран от реалния пазар, в който оперират самите обучаеми.

Обученията "Merchandising and shelving standards" са разработени специално за “Henkel Adhesive Technologies Bulgaria” върху спецификите на DIY (" D o it yourself"/Направи си сам) пазара в България, като са изведени отделно стандартите за Modern Trade / модерна търговия от тези на Traditional Trade / традиционна търговия. Обученията са изпълнени с много богат снимков и фактологичен материал събран от реалния пазар, в който оперират самите обучаеми.