Основните раздели, представени в този електронен курс са :

1.Оперативен анализ на търговската структура на дистрибутора
2.Анализ на функциите и компетенциите на търговската структура
3.Анализ и управление на индиректната дистрибуция
4.Техники за анализ и управление на дистрибуцията
5.Анализ пазарно позициониране и дистрибуционен статус
6.Търговски анализи (задължителен пакет пазарни анализи)
7.ABC анализ; СТМ анализ; CCA анализ; Анализ на възвращаемост; Анализ на обращаемост