Основните раздели, представени в този електронен курс са :

Целеполагане - Ревърсен модел на целеполагането; Принципи на целеполагане; Функционални цели; Дистрибуционни цели; Обемни цели; Метрики за дневна ефективност
Индиректно управление на дистрибуцията - приоритизиране на задачи; приоритизиране на посещения; карта на компетенции; управление на екипи - стандарти; екипни мотиватори; предимства и слабости на про-екипите; характеристики на ефективния екип; комуникационни канали; комуникационни бариери; мотивационни техники; мотивационен профил. мотивационни доминанти;