Ниво - ADVANCED; Брой въпроси - 20 ; Точки на 1 въпрос - 10; Общо точки - 20; Минимален резултат - 80%; Право на повторение - ДА ; Брой опити - НЕОГРАНИЧЕН; Автоматично разбъркване на въпросите - НЕ; Право на преглед на грешните върпоси - ДА; Ограничение за време на решаване - НЕ; Автоматичен репорт към фирмата - НЕ; Статус на теста - ТРЕНИНГ

Успех! :)