Основните раздели, представени в този електронен курс са :

  1. SFDM - концепция; shelving, facing, defusing, merchandising
  2. Поведенчески модели в търговския обект
  3. Покупателни бариери
  4. Психологически принципи на купувача
  5. Организация на търговското пространство
  6. Promo-mix - компоненти
  7. Комуникация в точката на продажба
  8. Стандарти за изграждане на визия в търговския обект