В тази секция са разположени електронните обучения разработени за отделни фирми, според конкретната специфика на продуктите, клиентите и пазарната конюнктура.