В тази секция са разположени On-Line обучения разработени за Корпоративни клиенти на РеЕкзе , според конкретната специфика на продуктите, клиентите и пазарната конюнктура.

SOFIA FRANCE AUTO Търговска Академия Advance 2024 - 2025

Секция - Търговска Академия II ниво – ADVANCED SALES

На базата на успешно преминатото от вас 1-ви ниво през 2023, тук ще ви предизвикаме по задълбочено да усъвършенствате конкретни ключови компетенции и умения при продажби в Automotive, които са привилегия на най-ефективните и резултатни търговци. 

При актуализиране на всяка една от секциите всички участници ще получават нотификация посредством предоставените мейл адреси. 

SOFIA FRANCE AUTO Търговска Академия Basic 2024 - 2025

Секция - Basic програмата на Тренинг Академията която съдържа 4 (четири) обучителни модула

 При актуализиране на всяка една от секциите всички участници ще получават нотификация посредством предоставените мейл адреси.


Sofia France Auto

Sales Academy 2023-2024