В тази секция са разположени On-Line обучения разработени за Корпоративни клиенти на РеЕкзе , според конкретната специфика на продуктите, клиентите и пазарната конюнктура.