РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСОФЕСИОНАЛНИ КОМПТЕНЕЦИИ предлага On-Line обучения, Видео Уроци, Практикуми, Тестове, Работни Казуси за 10 конкретни професии свързани с продажбите, търговските и управленските процеси. Обучителните методики и модули са изцяло базирани на практическия опит както на треньорите от Реекзе, така и на опита на много колеги от различни сектори на икономиката на България.