В този Unit ще бъдат презентирани най-важните техники за организацията на работния ден на един търговец. Ще научите как трябва да се подготвяте и какво да комплектовате като инструментариум, за да сте ефективни по време на Вашите търговски срещи. Ще бъдат засегнати всички полезни трикове и хитрини, които ще подобрят вашите резултати, ако използвате. Също така ще бъдат представени и вредните навици, които трябва да не се допускат.
Фундаментите, или както ги наричат "базовите знания и умения", на продажбите са изходната точка от която трябва да тръгне всеки млад специалист, избрал пътя на търговеца. Това са онези задължителни неща без които никой в съвременната търговия не може! Те са крайъгълния камък на търговските срещи, на търговските преговори, на партньортсвото, на отношенията между продавач и купувач. Те са израз на почит и уважение както към отсрещната страна така и към самата професия - търговия. А тя, както знаем, е най-старата професия на света! :-)))
"Търговски представител" е сравнително нова професия за България. За непросветените в бранша това е най-общо "човек който обикаля по магазините и предлага стока". Това далеч не изчерпва функциите на тази професия.
В този Unit ще бъдат представени задълженията и отговорностите на "Sales Representative" = търговски представител, така, както се третират в цял свят. В развитите икономики тази професия е високо престижна и изисква солидно количество знания и компетенции. Тук ще бъдат обяснени детайлно задълженията и функциите на човека на тази позиция.
Всеки опитен търговец, който е разработвал клиентска мрежа, знае, че не е никак лесно да това да бъде направено. Защо? Защото когато става въпрос за нови клиенти, контактът е много по-труден. Комуникацията е значително по-трудна, има много повече бариери между нас и потенциалния ни клиент. Има резерви, недоверие, игра на нерви и т.н.
В този Unit ще бъдат представени правилата и техниките за установяване на контакт с нови клиенти, за да не ни казват още в началото "благодаря и довиждане", а да ни поканят на работна среща.
Всяко търговско посещение е уникално по своето съдържание и по действията протичащи в него. Всички търговски посещения обаче си приличат по своята форма и структура защото съществува професионален алгоритъм по който те протичат. Той се нарича от професионалните търговци - "фази или стъпки на търговското посещение"
Този Unit ще Ви запознае конкретно с всяка фаза на търговското посещение, с нейните особености и характерни черти. Тук ще бъдат презентирани техниките "как да управляваме и насочваме търговската визита при клиента"
Определянето на потенциала на клиента е КЛЮЧОВА компетенция. Това е умението да "виждаш парите", "да ги подушваш". В този Unit ще бъдат представени техниките за определяне на потенциала както на нови клиенти така и на стари клиенти за нови продукти, които тепърва въвеждате. На базата на изведените анализи за техния потенциал, ще бъде дефиниран модел за определяне на търговската ни цел при конкретния клиент и за синхронизирането й с потенциала на клиента. "Преди да насочиш стрелата, трябва да си избереш мишената" :-)))
Една от най-съществените задачи на всеки продавач е да може да определи какви са нуждите на своя клиент. Това е много важно, защото ако това което предлагаме има пряка връзка с нуждите на клиента - ние ще продадем лесно, и обратно, ако това което предлагаме няма връзка с нуждите на клиента - ние няма да можем да продадем. Процесът "дефиниране на нуждите на клиента" не е нито гадаене, нито четене на мисли :-)). В този Unit ще бъдат показани конкретни техники с които лесно и резултатно се определят приоритетните нужди на клиента.
Никой не купува нещо ако няма полза от него! Още по-малко пък тези, които мислят да го препродават! Един продукт може да е най-великия като качество, като опаковка, като цена, НО ако този, който ще го купува от Вас не се убеди, че ще има ползи от него, продажба няма да има :-(. Извод: за можем да продадем ние трябва да покажем на клиента как качествата на нашия продукт могат да му донесат конкретни ползи. Този модел се нарича ТРАНСФОРМАЦИЯ на качества в ползи и ще бъде представен в този Unit.
В този Unit ще бъдат определени техниките за изграждане на отношенията с клиентите. Те са нашата инвестиция за успешното сътрудничеството с всеки клиент. Всеки търговец се стреми към това като завършена фаза на изграждането на бизнеса си - да има позитивни и ефективни отношения с клиентите си, от което да извлича дивиденти във всякякъв смисъл. Верния клиент купува от нас, дава ни важна информация, той е нашия коректив и откровен критик, той е нашия регулатор, той е нашия ментор. Той е от нашия отбор! :-)
Всяка професия разполага със своите специфични "уреди на труда", или казано по-просто, със свои инструменти. Някои от тях са материални, други са виртуални. За лекаря това са хирургическите уреди, за финансиста това са изчислителните модели и алгоритми. С какви инструментите разполага търговецът днес - ще бъдат презентирани в този Unit. Ще бъде изведен списък с всички важни и изискуеми иснтрументи на съвременния търговец. Ще бъде показано приложението на всеки един иснтрумент в кои случаи и при какви обстоятелства се използва.