gresto.pngNESTLE.jpg

 

              

 

Тестът съдържа 50 въпроса

ТЕСТЪТ СЕ РЕШАВА САМО ВЕДНЪЖ!!!

Всеки верен отговор ви носи 1 точка, максимум 50 точки.

Минимален праг за успешно преминаване-80% , т.е. 40 точки.

Имате право само на един верен отговор на всеки въпрос.

След всеки въпрос използвайте бутона „проверка“.

В края на теста използвайте бутона „Проверка всичко и изход“.

Системата приема за веренпървия избор, не налучквайте отговорите.

В края на теста системата Ви дава автоматично Вашия резултат

УСПЕХ!