Изпитен тест търговски отдел на KRAFT FOODS България.

 • Ниво:  ADVANCED
 • Брой въпроси:  20
 • Точки на 1 въпрос: 1
 • Общо точки: 20
 • Минимален резултат  %: 80%
 • Право на повторение: НЕ
 • Брой опити: ЕДНОКРАТЕН
 • Автоматично разбъркване на въпросите: ДА
 • Право на преглед на грешните върпоси: НЕ
 • Ограничение за време на решаване: НЕ
 • Автоматичен репорт към фирмата: ДА
 • Статус на теста: ИЗПИТЕН

УСПЕХ!

Изпитен тест  2 търговски отдел на KRAFT FOODS България.

 • Ниво:  ADVANCED
 • Брой въпроси:  20
 • Точки на 1 въпрос: 1
 • Общо точки: 20
 • Минимален резултат  %: 80%
 • Право на повторение: НЕ
 • Брой опити: ЕДНОКРАТЕН
 • Автоматично разбъркване на въпросите: ДА
 • Право на преглед на грешните върпоси: НЕ
 • Ограничение за време на решаване: НЕ
 • Автоматичен репорт към фирмата: ДА
 • Статус на теста: ИЗПИТЕН

УСПЕХ!

Този електронен курс е създаден за търговския отдел на KRAFT FOODS България от екипа на ReExe e-Learning LAB Предназначен е за служители на средно-мениджърско оперативно ниво, участващи в процеса на продажби.

Съдържание на юнита 

 • Същност и специфика на преговорите
 • Подготовка
 • Предложение
 • Отговор
 • Отговор на тактически ход / Контра-оферта
 • Затваряне
 • Конфликти по време на преговори

Електронния курс може да бъде стартиран многократно. Към него са приложени прикачени файлове. За да ги свалите, моля следвайте линка "attachments" разположени горе вдясно. 

Този електронен курс е създаден за търговския отдел на KRAFT FOODS България от екипа на ReExe e-Learning LAB Предназначен е за служители на средно-мениджърско оперативно ниво, участващи в процеса на продажби.

Съдържание на юнита 

Управление на времето; приоритети; техники на отказ; Планиране; мотивация; хигиенни и мотивационни навици; модели на компетентност; мотивационен профил; мениджърска комуникация; обратна връзка; критика; похвала; нива на делегиране 

Електронния курс може да бъде стартиран многократно. Към него са приложени прикачени файлове. За да ги свалите, моля следвайте линка "attachments" разположени горе вдясно. 

Изпитен сертификационен тест към тренинг "Техники за затваряне на търговско посещение" за търговски отдел на KRAFT FOODS България.

Еднократен опит!

Резултатите се рапортуват към мениджмънта на компанията. 

Успех от ReExe :)

Този електронен курс е създаден за търговския отдел на KRAFT FOODS България от екипа на ReExe e-Learning LAB Предназначен е за служители на средно-мениджърско оперативно ниво, участващи в процеса на продажби.

Съдържание на юнита 

Дефиниция на процеса "затваряне"; Базови правила на човешката психология; Сигнали на клиента за готовност за покупка; Словесни и мисловни техники за подготовка за затваряне; "Обвързано" затваряне; "Обратно обвързано" затваряне; "Сравнително" затваряне; Затваряне "преди и след"; Затваряне "по-голям авторитет"; Затваряне "подобна ситуация"; "Настоятелно" затваряне; Затваряне "сравняване с цифри"; Затваряне "закачливия пай"

Електронния курс може да бъде стартиран многократно. Към него са приложени прикачени файлове. За да ги свалите, моля следвайте линка "attachments" разположени горе вдясно. 

Свързани електронни ресурси:

 1. тест за самоподготовка: TEST 01 "Техники за затваряне на търговски посещения"
 2. изпитен тест: EXAM 01 "Техники за затваряне на търговски посещения"

Електронният тест за самоподготовка е създаден за търговския отдел на KRAFT FOODS България.

Разработка: ReExe e-Learning LAB/ 09'2012

 • Ниво:  ADVANCED
 • Брой въпроси:  20
 • Точки на 1 въпрос: 1
 • Общо точки: 20
 • Минимален резултат  %: 80%
 • Право на повторение: ДА
 • Брой опити: НЕОГРАНИЧЕН
 • Автоматично разбъркване на въпросите: ДА
 • Право на преглед на грешните върпоси: ДА
 • Ограничение за време на решаване: НЕ
 • Автоматичен репорт към фирмата: НЕ
 • Статус на теста: ТРЕНИНГ

УСПЕХ!