Във втория от трите поредни Unita-а е представен мощния инструмент за управление на продажбата - аргументиране и оборване на възражения на клиентите. Уменията да неутрализираме възраженията на клиентите ще ни помогнат да излезем от всякаква трудна ситуация по време на търговската ни среща. Компетенциите свързани с умението да оборваме възражения са задължителни за всеки истински професионалист. В този Unit ще бъде представени всички важни детайли и съществени точки на модела.