В този Unit са представени в последователен ред 15-те най-ефективни техники за управление на решенията на клиентите. Възможно ли е клиентът да бъде "управляван"? Да нъде насочван? Да бъде "воден"? Разбира се! :-) :-) Всеки истински търговец знае това. Но малко професионалисти могат да го прилагат в практиката си. Техниките които са представени тук са по силите и уменията на всеки. Има само едно едиствено условия за да проработят - да се практикуват! :-) Просто , а? :-)