Всеки сектор на търговията функционира по свой собствен начин. Най-големите действащи единици в дистрибуцията са т.н. дистрибуционни канали - съвкупността на всички пазарни играчи обединени по един или няколко общи признака в един пазар. Те имат свои вътрешни правила и взаимоотношения, своя логика, свои характерни черти. Често между тях настъпват процеси на открита война, поглъщане, сливане, консолидация, централизация или децентрализация. Този Unit предоставя знанията необходими на всеки търговец да разбира взаимовръзките, отношенията, действията и последствията от тях във всеки един канал за дистрибуция.