Корпоративна структура е всяка една организация на фирма или институция в която решението за покупката на Вашите стоки зависи от няколко души, или от отдел или от група хора. Съвременния търговец е поставен в ситуация да поддържа отношения, да преговаря и да работи с няколко души от една фирма. Това налага той да познава вътрешно фирмените правила, процедурите и силните и слабите страни в организацията на своите корпоративни клиенти. А това от своя страна изисква комплекс от нови умения и знания. Точно те са на фокус в този Unit :-)