Този Unit е събрал най-важните правила, които трябва да спазва търговеца когато става въпрос за информацията на неговите клиенти. Информацията е най-конвертируемата стока която циркулира в ежедневието на търговците, и за да извлечем истинска полза от нея ние трябва да можем да я управляваме, да боравим с нея, да я класифицираме, да я филтрираме, да я анализираме, да я търгуваме. Тя е най-силния инструмент, който може да ни помогне по пътя към целта - сделката или продажбата.