В този Unit ще бъдат представени стандартите за професионална комуникация с клиентите. Въпреки че клиент с клиент еднакъв няма, :-)съществуват общи универсални правила за общуване с клиенти. Правилата за писмена комуникация се използват в обмяната на документи, и в електронната кореспонденция. А правилата за устна комуникация ние използваме всекидневно при търговските ни срещи. Често стандартите се подценяват, което води до трудно изграждане на отношения с клиента. От друга страна те не са "окови" заличаващи Вашия стил на работа. Точно обратното - който ги използва значително по-успено проявява своята уникалност.