Този Unit представя един от най-мощните инструменти за продажба - т.н. "метод на убедителната продажба". Разработен от професионални търговци и психолози в Америка през 80-те години на 20-и век, днес той е силен коз в ръцете на всеки търговец, защото е базиран на психологическо въздействие върху клиента съчетано с много силни техники за аргументиране и убеждаване. Всеки търговец, който иска да увеличи своята ефективност в продажбите, без значение от стоката която продава, трябва да овладее този модел. В този Unit ще бъдат представени детайлите и подробностите на целия модел.