Въпроси и отговори

ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧЕНИЯ КОРПОРАТИВЕН ПРОФИЛ (фирмен достъп)

ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧЕНИЯ КОРПОРАТИВЕН ПРОФИЛ (фирмен достъп)

by Иван Антонов -
Number of replies: 0

Ако Вашата фирма има нужда от разработка на специфично търговско обучение или тестове базирани изцяло на особеностите на Вашия бизнес, то този тип е-обучения са за Вас.  Служителите получават персонален фирмен акунт и парола. Когато служителят направи теста на съответния юнит, системата изпраща до Вас @-репорт с резултите от теста в %.  При резултати по-ниски от 80% се започва същия юнит от начало. Пълен дистанционен контрол!

Могат да бъдат изработени и е-обучения по поръчка на клиента. На web-платформата на Реекзе се отделя VIP пространство за е-обученията на фирмата. Това дава огромното предимство при назначаване на нови хора или смяна на кадри, да не се харчат повторно пари за обучения на нови служители, а да се използва разработеното от нас обучение. Реекзе има ангажимента постоянно да доразвива и актуализира електронните модули на клиента. Аутсорсингът на е-обучения се превръща в предпочитан метод за обучение на кадри. По-евтино! По-качествено! По-резултатно!