Въпроси и отговори

ЕЛЕКТРОННИ ФИРМЕНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕЛЕКТРОННИ ФИРМЕНИ ПРОЦЕДУРИ

by Иван Антонов -
Number of replies: 0

Често срещан проблем във фирмите е различното разбиране на изпълнението на функциите. Част от хората правят нещата по един начин, друга – по друг, трета – по трети. Резултатът от това е лошо качество на труда на служителите. Инструментът за решаване на този проблем са “фирмените процедури”, в които точно са обяснени – какво, кога, от кой и как трябва да се прави! Масовата практика е инструкциите да се дават на хората да ги прочетат и да ги подпишат.  Правилната инструкция изисква хората не да я прочетат, а да бъдат ОБУЧАВАНИ В НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ. Тази практика липсва в много Български фирми!

Реекзе изготвя електронни процедури по поръчка на фирми. Те съдържат 1:1 всички компоненти на стандартната процедура, но за разлика от нея, е-процедурата прави три неща – ОБУЧАВА, ОБУЧАВА, ОБУЧАВА. Чрез интерактивни схеми, графики, примери, снимки, чрез инструкторски глас е-процедурата постига много по-добър резултат – хората научават по-ясно, по-правилно и по-разбрано какво, кога и как да правят!