• Измерване на ефективността, рентабилността и изпълнението в търговията на дребно

  • Ефективно лидерство и управление на екипи

  • Методи на ТЪРГОВСКО ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ и настройка на търговски цели

  • Тренинг за фирмени треньори

  • Методи за ТЪРГОВСКИ АНАЛИЗ

  • Методи на ТЪРГОВСКИ ПЛАНИРАНЕ и изготвяне на търговски план

  • Методи на ТЪРГОВСКО ПРОГНОЗИРАНЕ

  • Мениджърски методи и техники за въвеждане на промени в търговския екип

  • Измерване на изпълнението, ефективността и рентабилността в дистрибуцията