• Развиване на успешна дистрибуция – ниво мениджъри

  • Управление на отношенията с клиенти – ниво мениджъри

  • Организация на дистрибуцията – ниво мениджъри

  • Търговски тактики на баерите

  • Управление на веригата на доставките – базово ниво

  • Управление на отношенията с клиентите – ниво експерти