В различните части на света, постигането на търговските цели се осъществява, чрез различни търговски образци, които във времето са се превърнали в отделни "търговски школи". Това са т.н. "търговски модели". В този Unit от една страна ще бъде дадена дефиниция на термина "търговски модел", а от друга ще бъдат представени най-доказалите се видове търговски модели и характерните за всеки един от тях специфики. Всеки от тези търговски модели е представени в отделен обучителен Unit.

Един от най-разпространениете търговски модели е "еднократната продажба". Например, ако сте на почивка и се разхождате по кея на красив курорт, местните търговци, които ви предлагат екзотични сувенири знаят много добре, че вероятността да ви срещнат отново е много малка, даже почти нулева, в резултат на което тяхния подход към вас е различен начин от подхода на търговеца от който си купувате храна за вкъщи. Това определя продажбите от този тип да се отличават от всички останали продажби. Този Unit представя спецификите и особеностите на "еднократните продажби". усмивка